En och samma fras kan låta lite olika på olika orter i vårt land.
Så här säger månadens förening frasen:
”Se på mig när du pratar”

 

September

"Skåå på mie tå du taLar!" (Malax) eller
"Kan du skåd på meg tå du talar" ( Korsholmsdialekt) säger man i Vasanejden.

Augusti

"Skåda på me tå du talar me me” (med kort  å-ljud i skåda.) säger Svenska hörselskadade i Nykarlebynejden.

Maj

"Sii opa me, tå näär tu talar",  säger man i Borgånejden.

April
Hörselföreningen i Karlebynejden säger:
"Si på mej tå du talar".

Mars
I HiA-Hörselskadade i arbetslivet kan det låta så här:
"Si på me tå du talar".

Februari
I Helsingforsregionens hörselförening  kan det låta så här:
"Kan du se på mej när du talar till mej".

-------------------------------------------
Alla Svenska hörselförbundets medlemsföreningar har en egen månad i förbundets Hörselkalender.  Varje månad kommer den aktuella föreningen att presentera något ur sin verksamhet på denna sida (med undantag för juni och juli). 

 

 

 

Månadensförening i september är

Svenska hörselskadade i Vasanejden rf

 

Svenska hörselskadade i Vasanejden rf

Vår förening stod i år som arrangör för den 17:e Österbottniska sommarsamlingen. Den gick av stapeln söndagen den 13 augusti. Vi startade med att delta i en skrivtolkad gudstjänst med nattvard i Korsholms kyrka. Kyrkoherde Berndt Berg, församlingspastor Pär Lidén och kantor Ann-Christine Nordqvist-Källström ledde gudstjänsten. Alla de fyra Österbottniska föreningarna var med och vid matbordet bänkade sig ett 80 tal deltagare.

 

Sommarsamlingen gick av stapeln i Korsholms församlings utrymmen i Gamla Vasa. Kyrkan i Gustaviansk stil har ritats av friherren och arkitekten Carl-Fredrik Adlercratz.

Bygganden uppfördes mellan åren 1776 och 1786 och var då Hovrättsbyggnad.

 

Vi hade två skrivtolkar som hjälpte oss. Det är Marita Storsund, från Österbotten och Eva-Ida Aminoff från Nyland. De var med i kyrkan och textade gudstjänsten och fortsatte med programmet i församlingssalen.

En skrivtolk måste vara oerhört koncentrerad på sitt arbete och det är därför vi ofta har två tolkar. De avlöser varandra hela tiden för det går inte att vara helt koncentrerad alltför länge.

Sven Tåg från hörselförbundets styrelse framförde förbundets hälsning.

Föreningens ordförande Carl-Gustaf Andila tog i sitt hälsningsanförande fram vikten och betydelsen av skrivtolkar. Det är många som kunde få personlig hjälp av skrivtolkning men som inte har skaffat den möjligheten. Individuell skrivtolkning kan man ha nytta av vid läkarbesök, på möten, på en fest, när man deltar i guidade turer eller på resor i hemlandet eller utomlands. Hörselskadade har enligt lagen rätt till skrivtolk. Han sade att de som behöver och skulle ha nytta av en skrivtolks tjänster borde verkligen utnyttja den möjligheten.

Kjell Herberts, forskare i sociologi, höll festtalet och talade om flerspråkighet och etnicitet.

Finland var förr internationellt känt för tre S de vill säga SISU, SAUNA och SIBELIUS. Numera är vi kända för annat ute i världen, till exempel Ahtisaari och Häkkinen är de mest kända finländarna i Afrika.

Finland är unikt på många sätt: Vi har två nationalspråk, två kyrkor och enkammarriksdag vilket betyder att vi har lärt oss att kompromissa. Vi har varit modiga och vågat satsa på bibliotek, hungerdag, talko och empati för människor i nöd. Han berättade också att sedan 1860-talet har 1,4 miljoner finländare emigrerat och att en av tre kommet tillbaka.

Ann-Catrin Burman och Yngve Lithén stod för musiken dels med egna sånger dels som ledare för allsångerna.