En och samma fras kan låta lite olika på olika orter i vårt land.
Så här säger månadens förening frasen:
”Se på mig när du pratar”

Maj

"Sii opa me, tå näär tu talar",  säger man i Borgånejden.

April
Hörselföreningen i Karlebynejden rf säger:
"Si på mej tå du talar""

Mars
I HiA-Hörselskadade i arbetslivet kan det låta så här:
"Si på me tå du talar"

Februari
I Helsingforsregionens hörselförening rf kan det låta så här:
"Kan du se på mej när du talar till mej"

-------------------------------------------
Alla Svenska hörselförbundets medlemsföreningar har en egen månad i förbundets Hörselkalender.  Varje månad kommer den aktuella föreningen att presentera något ur sin verksamhet på denna sida (med undantag för juni och juli). 

 

 

 

                      Presentationen av medlemsföreningarna

fortsätter i augusti.

I juni och juli håller vi sommarpaus