En och samma fras kan låta lite olika på olika orter i vårt land.
Så här säger månadens förening frasen:
”Se på mig när du pratar”

 

November

"Si på mej när du talar" (och då säger vi i Åboland, talar med kort a i början)

Oktober
"Sii på me nä do talar!"
säger västnylänningarna

September

"Skåå på mie tå du taLar!" (Malax) eller
"Kan du skåd på meg tå du talar" ( Korsholmsdialekt) säger man i Vasanejden.

Augusti

"Skåda på me tå du talar me me” (med kort  å-ljud i skåda.) säger Svenska hörselskadade i Nykarlebynejden.

Maj

"Sii opa me, tå näär tu talar",  säger man i Borgånejden.

April
Hörselföreningen i Karlebynejden säger:
"Si på mej tå du talar".

Mars
I HiA-Hörselskadade i arbetslivet kan det låta så här:
"Si på me tå du talar".

Februari
I Helsingforsregionens hörselförening  kan det låta så här:
"Kan du se på mej när du talar till mej".

-------------------------------------------
Alla Svenska hörselförbundets medlemsföreningar har en egen månad i förbundets Hörselkalender.  Varje månad kommer den aktuella föreningen att presentera något ur sin verksamhet på denna sida (med undantag för juni och juli). 

 

 

 

Månadensförening i november är

Svenska hörselskadade i Åboland rf

 

Svenska hörselskadade i Åboland rf    

                 

 

Hör du dåligt? Vänd dig då till oss


Svenska hörselskadade i Åboland rf, är en stor förening med över 700 medlemmar. Föreningen grundades år 1981. Vår viktigaste uppgift är föreningens syfte att verka för hörselskadades bästa. Anhöriga och understödande medlemmar är välkomna med. Vi har många olika slag av aktiviteter, något för alla. Vid alla träffar, utfärder och resor är det en familjär gemenskap. Busstransport är nödvändig eftersom avstånden är långa i Åboland.
Våra aktiviteter år 2018 per 1.11.2017                   
13.2.2018 vändagskryssning Viking Grace
14.2.2018 årsmöte och program ombord för oss
18.3.2018 Fallåker, teater Åttan
12.4.2018 möte i Västanfjärd med bland annat bingo
Maj Utfärd till riksdagshuset i Helsingfors
7.6.2018 Sommarsamling i Karis för hörselskadade i södra Finland
Juli Raseborgs sommarteater, West Side Story. Synskadade åker med
22-28.7.2018 söndag-lördag Bohuslän, sommarresa 1
5-11.8.2018 söndag-lördag Bohuslän, sommarresa 2
6.9.2018 Hemlig resa
22.9.2018 Konsert i Pargas, tillsammans med Pargas Marthaförening rf
11.10.2018 Hjälpmedelsmässa med föreläsningar, hörsel/syn i Pargas
tillsammans med Åbolands Synskadade rf
November? teater Chess i Helsingfors
7.12.2018 julfest på Kavalton Tila
Hörselrådgivning med personlig handledning hålls på olika orter. Våra hörselrådgivare är på plats, ger råd och hjälp vid problem med hörapparater och hörhjälpmedel vid rådgivningstillfällena. Det vi inte vet, tar vi reda på. Tillfällena är öppna för alla.
Informationstillfällen, förutom på våra egna aktiviteter där vi ger information om hörsel håller vi också information om hörsel för föreningar, för studeranden och för andra grupper.
Som medlem får du föreningens medlemsbrev samt Svenska hörselförbundet rf:s tidskrift Vi hörs och vi förmedlar batterier till hörapparater. Du märker att du inte är ensam i gemenskapen med andra.
Välkommen med i vår förening!