Månadens fråga i augusti

Till vem skulle du önska ställa frågor i tidskriften Vi hörs? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat från månadens fråga i juli

Går du på en sommarteater där det inte används mikrofoner/t-slinga? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat:
Ja, 4 st, 18 %
Nej, 16 st, 73 %
har inte tänkt på saken, 2 st, 9 %
går inte på sommarteater, 0 st, 0 % Totalt: 22 röster

 

Textad scenkonst

Svenska
hörselförbundet rf

har utvecklat en symbol
för textad teater

Symbolen kan laddas ner här

   

 

HÄNDELSEKALENDER
2016

       
      Augusti
14.8     Österbottnisk sommarsamling
       
      September

19.9
 

   

Ratificeringsfest, i SFV-huset G18 i Helsingfors, Georgsgatan 18. Börjar kl.13 med ett seminarium. Läs mera

       
28.9     Hörselseminarium, på G18, SFV huset i Helsingfors
      Läs mera
       
    Oktober
2.10     Förbundets nationella hörseldag
      I Karis: skriv- och teckenspråkstolkad gudstjänst i Karis kyrka kl 12, därefter kaffe, info/föredrag, hörselrådgivning och batteriförmedling på stora prästgården. Arrangör, Svenska hörselskadad i Västnyland rf.
       
4.10     Hörseldag i Isnäs
      arrangör, Svenska hörselskadade i Borgånejden rf
       
6.10     Avgiftsfritt infotillfälle i Åbo, Skrivtolkning:
      Vad är det? kl 16-17. Läs mera
       
21-23.10     Svenska hörselförbundet rf, förbundskongress
      med seminariedag i Tammerfors.
       
      November
14.11     Avgiftsfritt infotillfälle i Vasa, Skrivtolkning:
      Vad är det? kl 16-17. Läs mera
       
15.11     Avgiftsfritt infotillfälle i Karleby, Skrivtolkning:
      Vad är det? kl 10-12. Läs mera
       
17-19.11     Kurs för personer med tinnitus, i Tammerfors
       
18-20.11     "Guldhelg", på Norrvalla i Vörå, för ALLA;
      familjer, ungdomar, personer i arbetslivet, ensamma ja alla som har någon anknytning eller själv har hörselnedsättning.
Arrangör HiA - Hörselskadade i arbetslivet rf
       
23.11     Sinne & kommunikation, på G18, SFV huset i Helsingfors
      och Avgiftsfritt infotillfälle, Skrivtolkning: Vad är det?
      Läs mera här, om infotillfället kring skrivtolkning
       

Inbjudan till Seminarium och förbundskogress

                                      

Läs mera här

Anmälningsblankett finns här

Anmäl dig i god tid för att försäkra dig om att du får en plats.

Övernattning i dubbelrum 300 euro/person, i enkelrum 390 euro. Måltider och program ingår i priset.
Ungdomar 15-30 år, 100 euro (i dubbelrum) .

Medlemmar anmäler sig till den egna föreningen. Övriga intresserade anmäler sig till förbundskansliet,
09 663 392, e-post: kansli@horsel.fi

Följ oss på facebook

______________________


Ratificeringsfest
, i SFV-huset G18 i Helsingfors, Georgsgatan 18. Börjar kl.13 med
ett seminarium. Läs mera

______________________

FN:s funktionshinder-konvention trädde i kraft i Finland

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-nedsättning trädde i kraft i Finland 10.6, efter tio års förberedelser.
______________________

Påverkansguide

Vi har sammanställt en påverkansguide tillsammans med SAMS. Guiden ger tips och verktyg i påverkansarbete för föreningar och alla intresserade.

Läs här


Tillbaka