KOLLA MÅNADENS FÖRENING HÄR!
     

 

___________________


___________________

Månadens fråga i november-december

Har restauranger och caféer sänkt volymen på bakgrundsmusiken om du bett om det? (endast ett alternativ kan väljas)

Resultat från månadens fråga i oktober

Letar du medvetet upp Svenska hörselförbundet rf under till exempel bokmässor? (endast ett alternativ kunde väljas)

Resultat:

ja, 14 st, 24 %
det har hänt, 8 st, 14 %
nej, 28 st, 48 %
besöker inte mässor, 8 st, 14 %

Totalt: 58 röster

 


Filmen är producerad med stöd av Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond

Svenska hörselförbundet rf

 

Finlands Dövas Förbund rf, Finlandssvenska teckenspråkiga r.f, Finska Hörselförbundet rf och Svenska hörselförbundet rf:s gemensamma kommentarer till FPA
Läs här

 

Resolution från

Förbundskongressen 21-23 oktober 2016
Läs här

______________________________________________

 

Händelsekalender 2017 - 2018

2.12 SAMS självständighetsfest, Restaurang Kaisaniemi
 

Kajsaniemivägen 6, Helsingfors

 

2018

19-21.2 Parkurs i samarbete med Folkhälsan i Österbotten
  för vuxna hörselskadade,
  Folkhälsans hus i Norrvalla, Vörå
   
23-25.3 Mindfulness-kurs, för vuxna    hörselskadade,
  Runsala spa, Åbo
   
24.4 Svenska hörselförbundet rf, förbundsmöte, Helsingfors
   
10-12.5  IFHOH Conference: “Accessibility removes all barriers”
  together  with IFHOH BGM (Biennial General Meeting)
  (Annual General Meeting) Ljubljana, Slovenia
   
6-8.6 Nordic Audiological SOCIETY 2018, Harpa Conference
  Centre Reykjavik, Iceland
   
7.6 Sommarsamling i södra Finland, i Karjaan yhteiskoulu,
  gymnastiksal kl.13-17 adress Ekenäsvägen 64, Karis
 

Arrangör: Hörselföreningen i Västnyland rf

   
   
   

 

 

                                      

Följ oss på facebook

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s kommentar gällande utkast till regeringens proposition till
riksdagen med förslag till lag om särskild service med anledning av funktionshinder och lag om ändring av socialvårdslagen.

Läs här

_____________________

7 organisationers skrivelse angående
Fpa:s upphandling av tolktjänster,
Svenska hörselförbundet rf är en av dem.

Läs här (finsk text)

_____________________

Brister i Fpa:s upphandling av tolktjänster

Akavas Specialorganisationer och Finlands Teckenspråkstolkar kräver att Fpa:s upphandling av tolktjänster för handikappade som avslutas i juni avbryts och att missförhållandena i systemet rättas till
Läs här

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s
kommentar gällande
lagen om valfrihet inom
social- och hälsovården

Läs här

______________________

Svenska hörselförbundet rf.s
KOMMUNALVALS-
PROGRAM 2017

Läs här

______________________

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Kommunalvalsprogram 2017

Finland 100 år
–100 % delaktighet
för personer med funktionsnedsättning
Läs här

______________________

Pressmeddelande 3.12.2016.
Personer med funktionsnedsättning vill välja själv
Läs här

________________________

FN:s funktionshinder-konvention trädde i kraft i Finland

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-nedsättning trädde i kraft i Finland 10.6, efter tio års förberedelser.
______________________

Påverkansguide

Vi har sammanställt en påverkansguide tillsammans med SAMS. Guiden ger tips och verktyg i påverkansarbete för föreningar och alla intresserade.

Läs här


Tillbaka

Textad scenkonst

Svenska
hörselförbundet rf

har utvecklat en symbol
för textad teater

Symbolen kan laddas ner här