KOLLA MÅNADENS FÖRENING HÄR!
     

 

___________________


___________________

Månadens fråga i augusti

Vilket ord vill du att man använder? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat från månadens fråga i juni - juli

Varför låter det som om havet susar i snäckskalet? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat:

havets sus har stannat inne i snäckan 0 st, 0 %
snäckans längtan till havet vibrerar fortfarande i den 4 st, 14 %
snäckan förstärker vissa bakgrundsljud i omgivningen genom s.k. resonans 24 st, 86 %
sanden rör på sig inne i snäckan, vilket gör att ljudet uppstår 0 st, 0 %

Totalt: 28 röster

Svaret är: När man håller en snäcka mot örat förstärker snäckan vissa bakgrundsljud i omgivningen genom så kallad resonans. Dessa ljud är så svaga att örat normalt inte uppfattar dem eller också filtreras de bort när ljudinformationen behandlas av nervsystemet. Ljudvågorna går in i snäckan och studsar flera gånger mot snäckans väggar. Då förstärks ljud av vissa tonhöjder. Möjligen är i vissa fall det förstärkta ljudet sådant ljud som bildas när blodet flödar genom blodkärlen inuti örat. Dessa ljud filtreras normalt bort av nervsystemet, men blir kanske hörbara då man skärmar av bakgrundsljud från omgivningen med snäckan.
   

 

HÄNDELSEKALENDER
2017

       
      SEPTEMBER
15.9     Hörselrådgivarträff i Tammerfors,
      Anmälan senast 7.8.2017
       
22-24.9     Kurs i stresshantering, Silja Lines färja Helsingfors - Stockholm
       
27.9     Hörselseminarium på G18, SFV-huset,
      Georgsgatan 18, Helsingfors
       
      OKTOBER
2.10     Förbundets nationella hörseldag, med händelser
      runt om i Svenskfinland
       
14.10     Ungdomsträff i Helsingfors, SFV-huset G18
       
26-29.10     Bokmässa i Helsingfors, Mässcentrum
       
26-29.10     IFHOHYP AGM, Helsingfors
       
      NOVEMBER
16-18.11     Kurs, Kommunikationsmodeller, Ruissalo Spa, Åbo
       
23.11     Sinne & kommunikation, i Åbo. OBS! Seminariet är  inhiberat! 
       
      DECEMBER
2.12     SAMS självständighetsfest, Restaurang Kaisaniemi
      Kajsaniemivägen 6, Helsingfors
       

 

                                      

Följ oss på facebook

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s kommentar gällande utkast till regeringens proposition till
riksdagen med förslag till lag om särskild service med anledning av funktionshinder och lag om ändring av socialvårdslagen.

Läs här

_____________________

7 organisationers skrivelse angående
Fpa:s upphandling av tolktjänster,
Svenska hörselförbundet rf är en av dem.

Läs här (finsk text)

_____________________

Brister i Fpa:s upphandling av tolktjänster

Akavas Specialorganisationer och Finlands Teckenspråkstolkar kräver att Fpa:s upphandling av tolktjänster för handikappade som avslutas i juni avbryts och att missförhållandena i systemet rättas till
Läs här

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s
kommentar gällande
lagen om valfrihet inom
social- och hälsovården

Läs här

______________________

Svenska hörselförbundet rf.s
KOMMUNALVALS-
PROGRAM 2017

Läs här

______________________

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Kommunalvalsprogram 2017

Finland 100 år
–100 % delaktighet
för personer med funktionsnedsättning
Läs här

______________________

Pressmeddelande 3.12.2016.
Personer med funktionsnedsättning vill välja själv
Läs här

________________________

FN:s funktionshinder-konvention trädde i kraft i Finland

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-nedsättning trädde i kraft i Finland 10.6, efter tio års förberedelser.
______________________

Påverkansguide

Vi har sammanställt en påverkansguide tillsammans med SAMS. Guiden ger tips och verktyg i påverkansarbete för föreningar och alla intresserade.

Läs här


Tillbaka

Textad scenkonst

Svenska
hörselförbundet rf

har utvecklat en symbol
för textad teater

Symbolen kan laddas ner här