Månadens fråga i maj

Hur ofta träffar du andra med nedsatt hörsel? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat från månadens fråga i april

Är du medveten om att ljudmiljön kan påverka din hälsa? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat:

Ja, 34 st, 100 %
Nej, 0 st, 0 %
Totalt: 34 röster

 

Textad scenkonst

Svenska
hörselförbundet rf

har utvecklat en symbol
för textad teater

Symbolen kan laddas ner här

   

 

HÄNDELSEKALENDER
2016

       
      Juni
15.6     Södra Finlands sommarsamling på Dansholmen i Tolkis, Borgå
       
      Augusti
14.8     Österbottnisk sommarsamling
       
      September
22-24.9     Vildmarkskurs, i södra Finland
28.9     Hörselseminarium, på G18, SFV huset i Helsingfors
       
    Oktober
2.10     Förbundets nationella hörseldag

21-23.10

   

Svenska hörselförbundet rf, förbundskongress,
i Tammerfors

       
      November
17-19.11     Kurs för personer med tinnitus, i Tammerfors
23.11     Sinne & kommunikation, på G18, SFV huset i Helsingfors
       

Följ oss på facebook

______________________

Inbjudan till Seminarium och förbundskogress

Läs mera här

Anmälningsblankett finns här

______________________


Tillbaka