KOLLA MÅNADENS FÖRENING HÄR!
     

 

___________________


___________________

Månadens fråga, mars

Svenska folkets lyckoljud är ”kvittret från de första småfåglarna på våren”. Vilket av de här är ditt favoritljud? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat från månadens fråga i februari

Tar dina anhöriga hänsyn till din hörselnedsättning? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat:

ja, alltid, 8 st, 17 %
ja, oftast, 20 st, 43 %
nästa aldrig, 14 st, 30 %
nej, 0 st, 0 %
har ingen hörselskada, 4 st, 9 %

Totalt: 46 röster

 

Textad scenkonst

Svenska
hörselförbundet rf

har utvecklat en symbol
för textad teater

Symbolen kan laddas ner här

   

 

HÄNDELSEKALENDER
2017

       
      APRIL
       
4.4     Hörselskada och arbetsliv – Tips om stresshantering/ stöd i kommunikation
      kl 17-19. Arrangör Helsingforsregionens hörselförening rf. Läs här
       
22.4     Svenska hörselförbundet rf, förbundsmöte
       
      MAJ
6.5     Ungdomsträff, Helsingfors, på G 18 i SFV-huset
       
11.5     Guidad visning på Utställning ”Come To Finland” (Nationalmuseum)
      med skrivtolk, kl 16.30 -19. Arrangör Helsingforsregionens hörselförening rf. 
      Läs här
       
      JUNI
7.6     Sommarsamling för hörselskadade i södra Finland,
      Runsala Folkparks festsal, Åbo
       
      JULI
16-22.7     Den 23;e nordiska sommarveckan, Leksands folkhögskola, Sverige
      Läs mera
       
      SEPTEMBER
22-24.9     Kurs i stresshantering, Silja Lines färja Helsingfors - Stockholm
       
27.9     Hörselseminarium på G18, SFV-huset,
      Georgsgatan 18, Helsingfors
       
      NOVEMBER
16-18.11     Kurs, Kommunikationsmodeller, Ruissalo Spa, Åbo
       
23.11     Sinne & kommunikation, i Åbo
       

 

                                      

Följ oss på facebook

______________________

Vakka-Suomen Puhelin Oy uppdaterar sin internetbaserade texttelefontjänst tisdag 28.3 med början kl 17.
Läs här

______________________

Svenska hörselförbundet rf.s
KOMMUNALVALS-
PROGRAM 2017

Läs här

______________________

Årets första SOS Aktuellt
Läs här

______________________

World Hearing Day firas på fredag 3.3.2017
Läs här

______________________

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Kommunalvalsprogram 2017

Finland 100 år
–100 % delaktighet
för personer med funktionsnedsättning
Läs här

______________________

Pressmeddelande 3.12.2016.
Personer med funktionsnedsättning vill välja själv
Läs här

________________________

FN:s funktionshinder-konvention trädde i kraft i Finland

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-nedsättning trädde i kraft i Finland 10.6, efter tio års förberedelser.
______________________

Påverkansguide

Vi har sammanställt en påverkansguide tillsammans med SAMS. Guiden ger tips och verktyg i påverkansarbete för föreningar och alla intresserade.

Läs här


Tillbaka