KOLLA MÅNADENS FÖRENING HÄR!
     

 

___________________


___________________

Månadens fråga i april

Har du fått skrivtolk då du beställt en sådan? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat från månadens fråga i mars

I Sverige är ”kvittret från de första småfåglarna på våren” svenska folkets lyckoljud.
Vilket av de här är ditt favoritljud?  (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat:

kvittret från de första småfåglarna på våren 20 st, 24 %

måsarnas första skrik på våren 24 st, 29 %

droppande smältvatten från tak 18 st, 22 %

smatter av sommarregn mot en fönsterruta 2 st, 2 %

bruset från vågor som slår mot stranden 14 st, 17 %

krattan i höstlöven 0 st, 0 %

knarrandet som skorna gör i den första snön 2 st, 2 %

inget av de här ljuden 2 st, 2 %

Totalt: 82 röster

 

 

Textad scenkonst

Svenska
hörselförbundet rf

har utvecklat en symbol
för textad teater

Symbolen kan laddas ner här

   

 

HÄNDELSEKALENDER
2017

      MAJ
6.5     Ungdomsträff, Helsingfors, på G 18 i SFV-huset    INHIBERAD
       
9.5     Information om hörselnedsättning, kl 14-15, Folkhälsan Helsingfors (matsalen),
      Mannerheimvägen 97, Helsingfors. Läs här
       
11.5     Guidad visning på Utställning ”Come To Finland” (Nationalmuseum)
      med skrivtolk, kl 16.30 -19. Arrangör Helsingforsregionens hörselförening rf. 
      Läs här
       
16.5     Information om hörselnedsättning, kl 14-15, Folkhälsan Hagalund (matsalen),
     

Vindgränden 6, Esbo. Läs här

       
18.5    

Elina Mäki-Torkko professor i audiologi vid Örebro universitet

     

föreläser i Vasa kl.19.00 i Folkhälsanhuset Wasa.Föreläsning har rubriken

     

"Ensidig hörselnedsättning - en funktionsnedsättning eller inte?"

     

Arrangör HiA - Hörselskadade i arbetslivet rf

       
23.5     Information om hörselnedsättning, kl 14-15, Folkhälsan Vanda (matsalen),
     

Vallmovägen 28, Vanda. Läs här

       
      JUNI
7.6     Sommarsamling för hörselskadade i södra Finland,
      Runsala Folkparks festsal, Åbo
       
      JULI
16-22.7     Den 23;e nordiska sommarveckan, Leksands folkhögskola, Sverige
      Läs mera
       
      AUGUSTI
13.8     Österbottnisk sommarsamling i Vasa. Vi inleder med gudstjänst i Korsholms kyrka kl 10.00.
      Arrangör Svenska hörselskadade i Vasanejden rf
       
      SEPTEMBER
22-24.9     Kurs i stresshantering, Silja Lines färja Helsingfors - Stockholm
       
27.9     Hörselseminarium på G18, SFV-huset,
      Georgsgatan 18, Helsingfors
       
      OKTOBER
2.10     Förbundets nationella hörseldag, med händelser
      runt om i Svenskfinland
       
      NOVEMBER
16-18.11     Kurs, Kommunikationsmodeller, Ruissalo Spa, Åbo
       
23.11     Sinne & kommunikation, i Åbo
       
      DECEMBER
2.12     SAMS självständighetsfest, Restaurang Kaisaniemi
      Kajsaniemivägen 6, Helsingfors
       

 

                                      

Följ oss på facebook

______________________

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s
kommentar gällande
lagen om valfrihet inom
social- och hälsovården

Läs här

______________________

Vakka-Suomen Puhelin Oy uppdaterar sin internetbaserade texttelefontjänst tisdag 28.3 med början kl 17.
Läs här

______________________

Svenska hörselförbundet rf.s
KOMMUNALVALS-
PROGRAM 2017

Läs här

______________________

Årets första SOS Aktuellt
Läs här

______________________

World Hearing Day firas på fredag 3.3.2017
Läs här

______________________

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Kommunalvalsprogram 2017

Finland 100 år
–100 % delaktighet
för personer med funktionsnedsättning
Läs här

______________________

Pressmeddelande 3.12.2016.
Personer med funktionsnedsättning vill välja själv
Läs här

________________________

FN:s funktionshinder-konvention trädde i kraft i Finland

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-nedsättning trädde i kraft i Finland 10.6, efter tio års förberedelser.
______________________

Påverkansguide

Vi har sammanställt en påverkansguide tillsammans med SAMS. Guiden ger tips och verktyg i påverkansarbete för föreningar och alla intresserade.

Läs här


Tillbaka