KOLLA MÅNADENS FÖRENING HÄR!
     

 

___________________


___________________

Månadens fråga, februari

Tar dina anhöriga hänsyn till din hörselnedsättning? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat från månadens fråga i januari

Kommer din hörsel att påverka hur du röstar i kommunalvalet 2017? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat:

ja 28 st, 23%
nej 62 st, 50%
kanske 18 st, 14%
kommer inte att rösta i kommunalvalet 16 st, 13%

Totalt: 124 röster

 

Textad scenkonst

Svenska
hörselförbundet rf

har utvecklat en symbol
för textad teater

Symbolen kan laddas ner här

   

 

HÄNDELSEKALENDER
2017

9. - 11.2     Kurs för personer med tinnitus i Tammerfors
       
      MARS
3.3     WHO:s Internationella hörseldag
       
22.3     Temadag för medlemsföreningarnas styrelser, på G18
      i SFV-huset, Helsingfors
       
22-24.3     Parkurs i samarbete med Folkhälsans förbund, i Vörå
       
      APRIL
22.4     Svenska hörselförbundet rf, förbundsmöte
       
      MAJ
6.5     Ungdomsträff, Helsingfors, på G 18 i SFV-huset
       
      JUNI
7.6     Sommarsamling för hörselskadade i södra Finland,
      Runsala Folkparks festsal, Åbo
       
      JULI
16-22.7     Den 23;e nordiska sommarveckan, Leksands folkhögskola, Sverige
      Läs mera
       
      SEPTEMBER
27.9     Hörselseminarium på G18, SFV-huset,
      Georgsgatan 18, Helsingfors
       
      NOVEMBER
23.11     Sinne & kommunikation, i Åbo
       

 

                                      

Följ oss på facebook

______________________

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Kommunalvalsprogram 2017

Finland 100 år
–100 % delaktighet
för personer med funktionsnedsättning
Läs här

______________________

Pressmeddelande 3.12.2016.
Personer med funktionsnedsättning vill välja själv
Läs här

________________________

FN:s funktionshinder-konvention trädde i kraft i Finland

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-nedsättning trädde i kraft i Finland 10.6, efter tio års förberedelser.
______________________

Påverkansguide

Vi har sammanställt en påverkansguide tillsammans med SAMS. Guiden ger tips och verktyg i påverkansarbete för föreningar och alla intresserade.

Läs här


Tillbaka