Månadens fråga i september

I vilka situationer använder du skrivtolk? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat från månadens fråga i augusti

Till vem skulle du önska ställa frågor i tidskriften Vi hörs? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat:

en audionom, 12 st, 27 %
en öronläkare, 22 st, 50 %
ett hörhjälpmedels-företag, 10 st, 23 %
till förbundet, 0 st, 0 %

Totalt: 44 röster

 

Textad scenkonst

Svenska
hörselförbundet rf

har utvecklat en symbol
för textad teater

Symbolen kan laddas ner här

   

 

HÄNDELSEKALENDER
2016

       
      September
28.9     Hörselseminarium, på G18, SFV huset i Helsingfors
      Anmälan senast 23.9.2016 till kansli@horsel.fi eller 09 663 392
      Läs mera
       
29.9 – 1.10     Minne och hörsel, kurs på Kaisankoti i Esbo. Läs mera
       
    Oktober
       
1.10     Sydösterbottens hörselförening rf är med på Mikaelimarknaden i Kristinestad 1.10
      kl 10-14 med ett eget bord i Corner, där vi delar ut material. Ring ordf. Majgret Lillsjö om du vill vara med och hjälpa till, tel 050 4073 727.
       
2.10     Förbundets nationella hörseldag
      I Karis: skriv- och teckenspråkstolkad gudstjänst i Karis kyrka kl 12, därefter kaffe, info/föredrag, hörselrådgivning och batteriförmedling på stora prästgården. Arrangör, Svenska hörselskadad i Västnyland rf.
      I Kimito: vi gör oss synliga vid S-Market kl. 12.00-15.00. Delar ut broschyrer och öronproppar, ger goda råd och annat trevligt. Kom för att träffa oss!
Arrangör: Svenska hörselskadade i Åboland rf
      I Helsingfors: Informationstillfälle för allmänheten om hörsel, hörselskador och hörhjälpmedel, i Tölö bibliotek kl 13.00-15.00
Arrangör: Helsingforsregionens hörselförening rf
      I Kristinestad Sydösterbottens hörselförening rf deltar i Kristinestads svenska församlings gudstjänst i församlingshemmet, Västra Långgatan 29. T-slinga finns i lokalen. Efteråt kyrkkaffe och utdelning av infomaterial.
       
4.10     Hörseldag i Isnäs
      arrangör, Svenska hörselskadade i Borgånejden rf
       
6.10     Avgiftsfritt infotillfälle i Åbo, Skrivtolkning:
      Vad är det? kl 16-17. Läs mera
      Åbo Akademi/Stora auditoriet A120 i Asa, Fänriksgatan 3, Åbo
       
17.10     Avgiftsfritt infotillfälle i Ingå, Skrivtolkning:
      Vad är det? kl 14-15. Läs mera
      Ingå Församlingshem, Bollstavägen 2 A Ingå
       
21-23.10     Svenska hörselförbundet rf, förbundskongress
      med seminariedag i Tammerfors.
       
      November
14.11     Avgiftsfritt infotillfälle i Vasa, Skrivtolkning:
      Vad är det? kl 16-17. Läs mera
      Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 23-25,
Vasa
       
15.11     Avgiftsfritt infotillfälle i Karleby, Skrivtolkning:
      Vad är det? kl 10-12. Läs mera
      Stadshuset/Kaarlela- kabinett, Salutorget 5,
Karleby
       
17-19.11     Kurs för personer med tinnitus, i Tammerfors
       
18-20.11     "Guldhelg", på Norrvalla i Vörå, för ALLA;
      familjer, ungdomar, personer i arbetslivet, ensamma ja alla som har någon anknytning eller själv har hörselnedsättning. Program, läs här!
Arrangör HiA - Hörselskadade i arbetslivet rf
       
23.11     Sinne & kommunikation, på G18,festsalen, SFV huset i Helsingfors
      och Avgiftsfritt infotillfälle, Skrivtolkning: Vad är det?
      Läs mera här, om infotillfället kring skrivtolkning
       

Inbjudan till Seminarium och förbundskogress

                                      

Läs mera här

Anmälningsblankett finns här

Anmäl dig i god tid för att försäkra dig om att du får en plats.

Övernattning i dubbelrum 300 euro/person, i enkelrum 390 euro. Måltider och program ingår i priset.
Ungdomar 15-30 år, 100 euro (i dubbelrum) .

Medlemmar anmäler sig till den egna föreningen. Övriga intresserade anmäler sig till förbundskansliet,
09 663 392, e-post: kansli@horsel.fi

Följ oss på facebook

______________________

FN:s funktionshinder-konvention trädde i kraft i Finland

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-nedsättning trädde i kraft i Finland 10.6, efter tio års förberedelser.
______________________

Påverkansguide

Vi har sammanställt en påverkansguide tillsammans med SAMS. Guiden ger tips och verktyg i påverkansarbete för föreningar och alla intresserade.

Läs här


Tillbaka