Månadens fråga i juni

Har du blivit nekad hörapparat via den allmänna hälsovården? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat från månadens fråga i maj

Hur ofta träffar du andra med nedsatt hörsel?? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat:

dagligen 44 st, 73 %
nästan varje dag 8 st, 13 %
ungefär en gång i månaden 6 st, 10 %
mera sällan 2 st, 3
aldrig 0 st, 0 %

Totalt: 60 röster

 

Textad scenkonst

Svenska
hörselförbundet rf

har utvecklat en symbol
för textad teater

Symbolen kan laddas ner här

   

 

HÄNDELSEKALENDER
2016

       
      Augusti
14.8     Österbottnisk sommarsamling
       
      September
22-24.9     Vildmarkskurs, i södra Finland
28.9     Hörselseminarium, på G18, SFV huset i Helsingfors
       
    Oktober
2.10     Förbundets nationella hörseldag

21-23.10

   

Svenska hörselförbundet rf, förbundskongress,
i Tammerfors

       
      November
17-19.11     Kurs för personer med tinnitus, i Tammerfors
23.11     Sinne & kommunikation, på G18, SFV huset i Helsingfors
       

Inbjudan till Seminarium och förbundskogress

                                      

Läs mera här

Anmälningsblankett finns här

Anmäl dig i god tid för att försäkra dig om att du får en plats.

Övernattning i dubbelrum 300 euro/person, i enkelrum 390 euro. Måltider och program ingår i priset.
Ungdomar 15-30 år, 100 euro (i dubbelrum) .

Medlemmar anmäler sig till den egna föreningen. Övriga intresserade anmäler sig till förbundskansliet,
09 663 392, e-post: kansli@horsel.fi

Följ oss på facebook

______________________

FN:s funktionshinder-konvention trädde i kraft i Finland

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-nedsättning trädde i kraft i Finland 10.6, efter tio års förberedelser.
______________________

Utredning om diskriminering

Diskrimineringsombuds-mannen gör  en utredning om diskriminering som personer med funktions-nedsättning upplever i vardagen. Utredningen görs på uppdrag av justitieministeriet och uppföljningsgruppen för diskriminering. Man samlar information om hurudan diskriminering över 16 år personer med funktionsnedsättning upplever genom ett frågeformulär på webben och personliga intervjuer under maj och juni.
Länk till den svenskspråkiga enkäten här
Webbenkät stängs den 27 juni
______________________

Påverkansguide

Vi har sammanställt en påverkansguide tillsammans med SAMS. Guiden ger tips och verktyg i påverkansarbete för föreningar och alla intresserade.

Läs här


Tillbaka