_____________________

Förbundskongress 2016
Program

Månadens fråga i oktober

Vad ser du mest framemot gällande förbundskongressen 2016? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat från månadens fråga i september

I vilka situationer använder du skrivtolk? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat:

på möten eller liknande tillställningar 18 st, 33 %
under läkarbesök eller liknande 22 st, 41 %
hemma med familjen, på fester, resor 10 st, 18 %
jag har använt skrivtolkning vid ett eller flera av ovannämnda tillfällen 2 st, 4 %
jag använder inte skrivtolkning 2 st, 4 %

Totalt: 54 röster

 

Textad scenkonst

Svenska
hörselförbundet rf

har utvecklat en symbol
för textad teater

Symbolen kan laddas ner här

Svenska hörselförbundet rf

   

 

HÄNDELSEKALENDER
2016

       
    Oktober
27-30.10     Svenska hörselförbundet rf, finns med på Bokmässan i Helsingfors.
      Du hittar oss i monter 6m89, De finlandssvenska tidskrifterna.
       
      November
1.11     Hörseldag 1.11.2016 kl. 14-17 i Folkhälsans huvudbyggnad
      i Tölö. Tillställningen är avgiftsfri och öppen för alla. Läs här
      Arrangörer: GN ReSound med Eira sjukhus
      och Danska ambassaden.
       
4.11     Urpremiär "Allt som sägs". Läs mer
      Föreställningen textas med hjälp av en mobilapplikation till svenska, finska och engelska. Biljetter kan bokas direkt via viirus@viirus.fi eller genom att ringa 09-440224.
       
14.11     Avgiftsfritt infotillfälle i Vasa, Skrivtolkning:
      Vad är det? kl 16-17. Läs mera
      Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 23-25,
Vasa
       
15.11     Avgiftsfritt infotillfälle i Karleby, Skrivtolkning:
      Vad är det? kl 10-12. Läs mera
      Stadshuset/Kaarlela- kabinett, Salutorget 5,
Karleby
       
17-19.11     Kurs för personer med tinnitus, i Tammerfors
       
18-20.11     "Guldhelg", på Norrvalla i Vörå, för ALLA;
      familjer, ungdomar, personer i arbetslivet, ensamma ja alla som har någon anknytning eller själv har hörselnedsättning. Program, läs här!
Arrangör HiA - Hörselskadade i arbetslivet rf
       
23.11     Sinne & kommunikation, på G18,festsalen, SFV huset i Helsingfors
      och Avgiftsfritt infotillfälle, Skrivtolkning: Vad är det?
      Läs mera här, om infotillfället kring skrivtolkning
       

 

                                      

Följ oss på facebook

______________________

FN:s funktionshinder-konvention trädde i kraft i Finland

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-nedsättning trädde i kraft i Finland 10.6, efter tio års förberedelser.
______________________

Påverkansguide

Vi har sammanställt en påverkansguide tillsammans med SAMS. Guiden ger tips och verktyg i påverkansarbete för föreningar och alla intresserade.

Läs här


Tillbaka