Månadens fråga i juli

Går du på en sommarteater där det inte används mikrofoner/t-slinga? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat från månadens fråga i juni

Har du blivit nekad hörapparat via den allmänna hälsovården? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat:
ja, 0 st., 0 %
nej, 14 st., 100 %
delvis 0 st., 0 %

Totalt: 14 röster

 

Textad scenkonst

Svenska
hörselförbundet rf

har utvecklat en symbol
för textad teater

Symbolen kan laddas ner här

   

 

HÄNDELSEKALENDER
2016

       
      Augusti
14.8     Österbottnisk sommarsamling
       
      September
22-24.9     Vildmarkskurs, i södra Finland
28.9     Hörselseminarium, på G18, SFV huset i Helsingfors
       
    Oktober
2.10     Förbundets nationella hörseldag

21-23.10

   

Svenska hörselförbundet rf, förbundskongress,
i Tammerfors

       
      November
17-19.11     Kurs för personer med tinnitus, i Tammerfors
23.11     Sinne & kommunikation, på G18, SFV huset i Helsingfors
       

Inbjudan till Seminarium och förbundskogress

                                      

Läs mera här

Anmälningsblankett finns här

Anmäl dig i god tid för att försäkra dig om att du får en plats.

Övernattning i dubbelrum 300 euro/person, i enkelrum 390 euro. Måltider och program ingår i priset.
Ungdomar 15-30 år, 100 euro (i dubbelrum) .

Medlemmar anmäler sig till den egna föreningen. Övriga intresserade anmäler sig till förbundskansliet,
09 663 392, e-post: kansli@horsel.fi

Följ oss på facebook

______________________

FN:s funktionshinder-konvention trädde i kraft i Finland

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-nedsättning trädde i kraft i Finland 10.6, efter tio års förberedelser.
______________________

Påverkansguide

Vi har sammanställt en påverkansguide tillsammans med SAMS. Guiden ger tips och verktyg i påverkansarbete för föreningar och alla intresserade.

Läs här


Tillbaka