Månadens fråga i december

Vilken av förbundets informationskällor gillar du bäst? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat från månadens fråga i november

Vilken av förbundets verksamhetsformer har varit mest givande för dig under året?

Resultat:

Kurser 24 st, 25 %
Seminarier 28 st, 29 %
Skrivtolkprojektet 10 st, 10 %
Buller och Bång 6 st, 6 %
tidskriften Vi hörs 20 st, 21 %
har inte tagit del av förbundets verksamhet 8 st, 8 %

Totalt: 96 röster

 

Textad scenkonst

Svenska
hörselförbundet rf

har utvecklat en symbol
för textad teater

Symbolen kan laddas ner här

   

 

HÄNDELSEKALENDER
2017

      JANUARI
25.1     Sinne & kommunikation, Yrkesakademin i Vasa kl. 10-15
       
      FEBRUARI
9. - 11.2     Kurs för personer med tinnitus i Tammerfors
       
      MARS
22.3     Temadag för medlemsföreningarnas styrelser, på G18
      i SFV-huset, Helsingfors
22-24.3     Parkurs i samarbete med Folkhälsans förbund, i Vörå
       
      APRIL
22.4     Svenska hörselförbundet rf, förbundsmöte
       
      JUNI
7.6     Sommarsamling för hörselskadade i södra Finland,
      Runsala Folkparks festsal, Åbo
       
      SEPTEMBER
27.9     Hörselseminarium på G18, SFV-huset,
      Georgsgatan 18, Helsingfors
       
      NOVEMBER
23.11     Sinne & kommunikation, i Åbo
       

 

                                      

Följ oss på facebook

______________________

Pressmeddelande 3.12.2016.
Personer med funktionsnedsättning vill välja själv
Läs här

______________________

Nu kan du köpa förbundets
Hörselkalender för
år 2017
storlek:16,5 x 15,5 cm
pris 8,00 euro
Kontakta oss: kansli@horsel.fi
eller 09 663 392
________________________
FN:s funktionshinder-konvention trädde i kraft i Finland

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-nedsättning trädde i kraft i Finland 10.6, efter tio års förberedelser.
______________________

Påverkansguide

Vi har sammanställt en påverkansguide tillsammans med SAMS. Guiden ger tips och verktyg i påverkansarbete för föreningar och alla intresserade.

Läs här


Tillbaka