Förbundets medlemsföreningar har cirka 3 000 medlemmar.

Bli medlem du också!
Medlemsavgiften i föreningarna varierar mellan 10-30 euro.
e-postformulär finns här

________________

Medlemsförmåner

Länk, läs mera om NAS, Nordiska audiologiska sällskapet och tidskriften International Journal of Audiology

_________________

Understödande medlemmar

Widex Akustik Oy
www.widex.fi

EGIL.FI
Batteriservice
www.egil.fi


Sata-Kuulo
www.satakuulo.fi

_________________

 

Föreningsresursen,
Svenska studiecentralens webbplats för föreningskunskap
Läs mera

 

Våra medlemsföreningar

Förbundet har nio lokala medlemsföreningar.


Helsingforsregionens hörselförening rf
Lokal: Tölögatan 10 B 9, 00100 Helsingfors
e-post: helsingfors.horsel@gmail.com
Ordförande Harriet von Koskull
mobil: 050 522 78 41
e-post: halle.koskullgmail.com
www.helsingfors.horsel.fi
Helsingforsregionens hörselförening rf:s medlemsavgift är 25 euro.

HiA – Hörselskadade i arbetslivet rf
Ordförande: Siw Östman
Stocksundsvägen 11, 65610 Korsholm
tfn 06 322 1201, 050 532 74 40
e-post: siwostmans.net
www.hia.horsel.fi
HiAs medlemsavgifter är:
Medlem 15 euro/ medlem och år.
Familj 25 euro/ medlem och år. (Familj menar de som bor på samma adress.)
Studerande 5 euro/ medlem och år.

Hörselföreningen i Karlebynejden rf
Ordförande: Bo-Henry Simell
Pensarvägen 69 A, 67100 Karleby,
tfn 06 834 0453
e-post: bo.simellanvianet.fi
Hörselföreningen i Karlebynejden rf:s medlemsavgift är 15 euro/år.
 

Hörselföreningen i Västnyland rf
Ordförande:Erik Munsterhjelm
Alsätragatan 31, 10300 Karis
mobil 040 830 5231
e-post: erik.munsterhjelmgmail.com
www.vastnyland.horsel.fi
Hörselföreningen i Västnyland rf:s medlemsavgift är 15 euro.


Svenska Hörselskadade i Borgånejden rf
Ordförande: Juhani Sjöström
Gamla Kvarnvägen 5, 07130 Andersböle
tfn. 040 5314 701
e-post: juhani.sjostrompp.inet.fi
www.borganejden.horsel.fi
Svenska Hörselskadade i Borgånejden rf:s medlemsavgift är 15 euro.


Svenska hörselskadade i Nykarlebynejden rf
Ordförande: Per Sundsten
De la Gardiegatan 25 A 30, 68600 Jakobstad
tfn 06 729 2060
e-post: per.sunmulti.fi
 

Svenska hörselskadade i Vasanejden rf
Ordförande: Carl-Gustaf Andila
Kyrkoesplanaden 5 A 21, 65100 Vasa
mobil: 050 550 22 17
e-post: andilakolumbus.fi
http://vasasvenska.horsel.fi


Svenska hörselskadade i Åboland rf
Ordförande: Birgitta Kronberg
Tennbyvägen 28 bost 26, 21600 Pargas
tfn 02 458 4189,
e-post: birgitta.kronberg46gmail.com
www.aboland.horsel.fi
Svenska hörselskadade i Åboland rf:s medlemsavgift är 15 euro.

Sydösterbottens hörselförening rf
Ordf. Ulla Holmberg
Kyrktåget 2 A 3, 64200 Närpes
tfn 050 530 76 97
e-post: ulla.holmbergqnet.fi
www.sydosterbotten.horsel.fi
Sydösterbottens hörselförening rf medlemsavgift 2017, 15 euro.

 

Under rubriken "Bli medlem"  kan Du skriva in dig i någon av förbundets medlemsföreningar.
Meddela i fältet ansökan: din adress, födelseår samt i vilken förening du önskar bli medlem.

Du kan också ansluta dig direkt via meddelande till föreningarnas e-postadresser.

 

Till startsidan