Medlemsföreningarna 2017

 

Alla Svenska hörselförbundets medlemsföreningar hade en "egen månad" i förbundets Hörselkalender 2017.  Varje månad presenterade den aktuella föreningen något ur sin verksamhet på vår webbsida (med undantag för januari, juni och juli) och berättade hur frasen "Se på mig när du pratar" låter på respektive förenings dialekt.

Så här säger månadens förening frasen:
”Se på mig när du pratar”

December, Sydösterbottens hörselförening rf
I vissa delar av Sydösterbotten kan det låta så här:
"Skoåd op mieg tå et pratar"

November, Svenska hörselskadade i Åboland rf
"Si på mej när du talar" (och då säger vi i Åboland, talar med kort a i början)

Oktober, Hörselföreningen i Västnyland rf
"Sii på me nä do talar!"
säger västnylänningarna

September, Svenska hörselskadade i Vasanejden rf
"Skåå på mie tå du taLar!" (Malax) eller
"Kan du skåd på meg tå du talar" ( Korsholmsdialekt) säger man i Vasanejden.

Augusti, Svenska hörselskadade i Nykarlebynejden rf
"Skåda på me tå du talar me me” (med kort  å-ljud i skåda.) säger Svenska hörselskadade i Nykarlebynejden.

Maj, Svenska hörselskadade i Borgånejden rf
"Sii opa me, tå näär tu talar",  säger man i Borgånejden.

April, Hörselföreningen i Karlebynejden rf
Hörselföreningen i Karlebynejden säger:
"Si på mej tå du talar".

Mars, HiA – Hörselskadade i arbetslivet rf
I HiA-Hörselskadade i arbetslivet kan det låta så här:
"Si på me tå du talar".

Februari, Helsingforsregionens hörselförening rf
I Helsingforsregionens hörselförening  kan det låta så här:
"Kan du se på mej när du talar till mej".