LEDIG PLATS:

KRAN rf och Svenska hörselförbundet rf söker en gemensam ekonomieansvarig,
Ansökningstiden har förlängts, ansökan senast 28.2.2018.
Läs här

___________________

OBS!

I Vi hörs nummer 4/2017 finns ett fel på sidan 7.
Dick Lundmark är hörapparatsexpert, inte audionom.

___________________


___________________

World Hearing Day
WHO arrangerar World Hearing Day varje år den 3 mars för att öka medvetenheten om hörselnedsättningar. Årets tema är “Hear the future” (fritt översatt ”Hör framtiden”). Med temat vill WHO fästa uppmärksamhet vid att antalet personer med hörselnedsättning kommer att öka globalt under de kommande årtiondena.

Månadens fråga i februari

Vilken, tror du, är den främsta orsaken till framtidens hörselnedsättning? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat från månadens fråga i januari

Hur upplever du FPA:s förnyade tolkningstjänst? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat:

är nöjd med tjänsten 18 st, 18 %
är missnöjd med tjänsten 16 st, 16 %
har inte använt den 42 st, 43 %
visste inte om att tjänsten förnyats 22 st, 22 %
har ingen åsikt 0 st, 0 %

Totalt: 98 röster

 
 

Händelsekalender 2018

19-21.2 Parkurs i samarbete med Folkhälsan i Österbotten
  för vuxna hörselskadade,
  Folkhälsans hus i Norrvalla, Vörå
   
20-22.4 Ny med hörapparat-kurs, Sjundeå bad.
   
23-25.3 Mindfulness-kurs, för vuxna    hörselskadade,
  Runsala spa, Åbo
   
24.4 Svenska hörselförbundet rf, förbundsmöte, Helsingfors
   
10-12.5  IFHOH Conference: “Accessibility removes all barriers”
  together  with IFHOH BGM (Biennial General Meeting)
  (Annual General Meeting) Ljubljana, Slovenia
   
6-8.6 Nordic Audiological SOCIETY 2018, Harpa Conference
  Centre Reykjavik, Iceland
   
7.6 Sommarsamling i södra Finland, i Karjaan yhteiskoulu,
  gymnastiksal kl.13-17 adress Ekenäsvägen 64, Karis
 

Arrangör: Hörselföreningen i Västnyland rf

   
   
   

 

 


Filmen är producerad med stöd av Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond

Svenska hörselförbundet rf

 

Finlands Dövas Förbund rf, Finlandssvenska teckenspråkiga r.f, Finska Hörselförbundet rf och Svenska hörselförbundet rf:s gemensamma kommentarer till FPA
Läs här

 

Resolution från

Förbundskongressen 21-23 oktober 2016
Läs här

______________________________________________

 

                                      

Följ oss på facebook

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s kommentar gällande utkast till regeringens proposition till
riksdagen med förslag till lag om särskild service med anledning av funktionshinder och lag om ändring av socialvårdslagen.

Läs här

_____________________

7 organisationers skrivelse angående
Fpa:s upphandling av tolktjänster,
Svenska hörselförbundet rf är en av dem.

Läs här (finsk text)

_____________________

Brister i Fpa:s upphandling av tolktjänster

Akavas Specialorganisationer och Finlands Teckenspråkstolkar kräver att Fpa:s upphandling av tolktjänster för handikappade som avslutas i juni avbryts och att missförhållandena i systemet rättas till
Läs här

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s
kommentar gällande
lagen om valfrihet inom
social- och hälsovården

Läs här

______________________

Svenska hörselförbundet rf.s
KOMMUNALVALS-
PROGRAM 2017

Läs här

______________________

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Kommunalvalsprogram 2017

Finland 100 år
–100 % delaktighet
för personer med funktionsnedsättning
Läs här

______________________

Pressmeddelande 3.12.2016.
Personer med funktionsnedsättning vill välja själv
Läs här

________________________

FN:s funktionshinder-konvention trädde i kraft i Finland

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-nedsättning trädde i kraft i Finland 10.6, efter tio års förberedelser.
______________________

Påverkansguide

Vi har sammanställt en påverkansguide tillsammans med SAMS. Guiden ger tips och verktyg i påverkansarbete för föreningar och alla intresserade.

Läs här


Tillbaka

Textad scenkonst

Svenska
hörselförbundet rf

har utvecklat en symbol
för textad teater

Symbolen kan laddas ner här