Internationella hörseldagen
firades den 3.3

Läs här 
förbundordförande Mikaela Nylanders insändare i Hufvudstadsbladet.

 

Förfrågan om texttelefontjänst

Finska Hörselförbundet, Dövas Förbund och Svenska hörselförbundet samlar in respons angående användning och behov av texttelefontjänsten.

Utredningen är avsedd för alla – också för dem som inte längre använder tjänsten eller aldrig har använt texttelefontjänsten.

För att få en uppfattning om hur texttelefontjänsten används i dag och om kommande behov, är Din respons viktig för oss.

Fyll i frågeformuläret här

___________________________

Skriande brist på utbildade audionomer
Läs mera här

___________________________

Till minnet av
Clara Björk
förbundets hedersmedlem

Månadens fråga i maj

Hur har du erhållit dina hörhjälpmedel? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat från månadens fråga i april

Har kandidaterna i ditt valområde tagit upp hörselfrågor?

Resultat:

ja, 0 st. 0 %
nej, 4 st. 67 %
vet inte, 0 st. 0 %
har inte bekantat mig med kandidaternas valprogram, 2 st. 33 %
Totalt: 6 röster

 

 

 

 
 

_____________________________________________

Inför valet

Förbundets valteser

Läs här

___________________________________________________

_____________________________________________________

Projektet Mentorskap

Syftet med Mentorskapprojektet är att hjälpa elever som har en hörselnedsättning, att klara sig i studierna och vardagen och att ge information om hörselnedsättning i ett förebyggande syfte.

På hemsida horsel-mentorskap.fi kan elever och pedagoger få information om hur man kan vägleda elever och studerande med en hörselskada och tips för undervisningen.

www.horsel-mentorskap.fi
________________________________________________________________________________

Seminariet 

”Hur påverkar ljudmiljöer oss i vardagen?”.

Läs mera här 

Svenska hörselförbundet rf:s ordförande Mikaela Nylander hälsar seminariepubliken välkommen, se  och hör här
Föreläsare var, Niina Kilpelä från Miljöministeriet se och hör här,
Alf Lindberg från Hörselskadades riksförbund i Sverige se och hör här 
och Kimmo Saloranta, Öron-, näs- och halsspecialisten se och hör här.

________________________________________________________________________________

Händelsekalender  2019

                   
  3.6           Sommarsamling i Östnyland, Poukama, Emsalövägen 152, Borgå    
              Anmälan 15.5 inge-maj.kivikoski@luukku.com    
                   
  25.8           Österbottnisk sommarsamling,på Stinasholmarna i Purmo    
             

Anmälan till den egna föreningen senast 25.7.2019

   
                   
  20-22.9            Må bra kurs för dig och din vän, Tallink Silja;     
               Silja Symphony.    
                   
  21.9            Frivilligmässan kl. 12-16, Gamla Studenthuset,    
               Helsingfors.    
                   
  24-27.10            Bokmässa i Helsingfors.    
                   
  8-10.11            Kurs, "Att leva med tinnitus", på Norrvalla i Vörå.    
                   
  16-17.11            Förbundskongress, Hotell Scandic Rosendahl    
               i Tammerfors.     

 

 


Filmen är producerad med stöd av Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond

 

                                      

Följ oss på facebook

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s kommentarer gällande begäran om utlåtande om utkast till regeringens
proposition till riksdagen med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster och lag om ändring av
lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s kommentar gällande utkast till regeringens proposition till
riksdagen med förslag till lag om särskild service med anledning av funktionshinder och lag om ändring av socialvårdslagen.

Läs här

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s kommentar gällande begäran om utlåtande om utkast till
regeringens proposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården.

_____________________

7 organisationers skrivelse angående
Fpa:s upphandling av tolktjänster,
Svenska hörselförbundet rf är en av dem.

Läs här (finsk text)

_____________________

Brister i Fpa:s upphandling av tolktjänster

Akavas Specialorganisationer och Finlands Teckenspråkstolkar kräver att Fpa:s upphandling av tolktjänster för handikappade som avslutas i juni avbryts och att missförhållandena i systemet rättas till
Läs här

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s
kommentar gällande
lagen om valfrihet inom
social- och hälsovården

Läs här

________________________

FN:s funktionshinder-konvention trädde i kraft i Finland

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-nedsättning trädde i kraft i Finland 10.6, efter tio års förberedelser.

Textad scenkonst

Svenska
hörselförbundet rf

har utvecklat en symbol
för textad teater

Symbolen kan laddas ner här