___________________________

Skriande brist på utbildade audionomer
Läs mera här

Månadens fråga i januari

Är du nöjd med hörselvården du får på svenska? (endast ett svarsalternativ kan väljas).

Resultat från månadens fråga i december

Har du beställt skrivtolk via FPA i november eller december?  (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat:

ja, och jag har fått (4 st., 20 %)
ja, men inte fått alla gånger (2 st., 10 %)
ja, men fick ingen (2 st., 10 %)
har inte beställt (12 st., 60 %)

Totalt: 20 röster

 

 
 

_____________________________________________

Projeketet Mentorskap

Syftet med Mentorskapprojektet är att hjälpa elever som har en hörselnedsättning, att klara sig i studierna och vardagen och att ge information om hörselnedsättning i ett förebyggande syfte.

På hemsida horsel-mentorskap.fi kan elever och pedagoger få information om hur man kan vägleda elever och studerande med en hörselskada och tips för undervisningen.

www.horsel-mentorskap.fi
________________________________________________________________________________

Seminariet 

”Hur påverkar ljudmiljöer oss i vardagen?”.

Läs mera här 

Svenska hörselförbundet rf:s ordförande Mikaela Nylander hälsar seminariepubliken välkommen, se  och hör här
Föreläsare var, Niina Kilpelä från Miljöministeriet se och hör här,
Alf Lindberg från Hörselskadades riksförbund i Sverige se och hör här 
och Kimmo Saloranta, Öron-, näs- och halsspecialisten se och hör här.

________________________________________________________________________________

Händelsekalender 2018 - 2019

             

2019

   
                   
  30.1            Seminarium ”Hörsel- och synkompassen” i Åbo.    
               Arrangör är TRIO. Läs här    
                   
  20–22.2             Parkurs i samarbete med Folkhälsans förbund     
               Vörå, Folkhälsans hus i Norrvalla.    
                   
  1.3            Seminarium tillsammans med Kuuloliitto ry på Lilla    
               Parlamentet i Helsingfors, angående arbetslivet    
               och hörselfrågor.    
                   
  22–24.3             Kurs för personer i arbetslivet, Åbo, Ruissalo spa.    
                   
  29.3            Förbundets temadag i Vasa för    
               medlemsföreningarnas styrelser.    
                   
  26.4            Svenska hörselförbundet rf, förbundsmöte i Tammerfors.    
                   
  24–26.5             Kurs, Minne och hörsel, Esbo, Kaisankoti. OBS! Ändrat datum!    
                   

 

 


Filmen är producerad med stöd av Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond

 

                                      

Följ oss på facebook

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s kommentarer gällande begäran om utlåtande om utkast till regeringens
proposition till riksdagen med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster och lag om ändring av
lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s kommentar gällande utkast till regeringens proposition till
riksdagen med förslag till lag om särskild service med anledning av funktionshinder och lag om ändring av socialvårdslagen.

Läs här

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s kommentar gällande begäran om utlåtande om utkast till
regeringens proposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården.

_____________________

7 organisationers skrivelse angående
Fpa:s upphandling av tolktjänster,
Svenska hörselförbundet rf är en av dem.

Läs här (finsk text)

_____________________

Brister i Fpa:s upphandling av tolktjänster

Akavas Specialorganisationer och Finlands Teckenspråkstolkar kräver att Fpa:s upphandling av tolktjänster för handikappade som avslutas i juni avbryts och att missförhållandena i systemet rättas till
Läs här

_____________________

Svenska hörselförbundet rf:s
kommentar gällande
lagen om valfrihet inom
social- och hälsovården

Läs här

________________________

FN:s funktionshinder-konvention trädde i kraft i Finland

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-nedsättning trädde i kraft i Finland 10.6, efter tio års förberedelser.

Textad scenkonst

Svenska
hörselförbundet rf

har utvecklat en symbol
för textad teater

Symbolen kan laddas ner här