Svenska
hörselförbundets
teser

________________

Träffar för personer med Méinierès sjukdom, i Vasa.

En grupp för personer med Ménières sjukdom kommer att starta upp i Vasa.
Målet med gruppen är att träffa andra i samma situation. En plats att utbyta erfarenheter
och få prata om Ménières sjukdom utan att förklara hur eller vad det är.
Tanken är att gruppen skall träffas ett par gånger per termin.

Svenska hörselförbundet rf bjuder på kaffe med tilltugg.

Ann-Marie Wilhelmsson tar mot anmälningarna och koordinerar träffarna.
Den tänkta samlingsplatsen är Svenska Folkskolans Vänner,
Handelsesplanaden 23 B i Vasa.

Du behöver inte vara medlem i någon förening för att delta i gruppen.
Sprid gärna information om Ménièresgruppen.

Kontakta
Ann-Marie Wilhelmsson
alvari52gmail.com
tel 0505735417

________________

För er som använder 
Instagram,

Svenska hörselförbundet rf finns nu också på Instagram

Användarnamn:
sv_horselforbunde
t

________________

Utvärdering av EU:s handikappstrategi 2010-2020

Ge feedback till EU-kommissionen
Här

Klientavgifter, vem klarar sig och hur?

En förfrågan om lagstadgade social- och hälsovårdsavgifters och FPA- självriskandels betalning och svårigheter med att klara av dem.

Svara på enkäten här
före 30.9.2019

___________________________

Skriande brist på utbildade audionomer
Läs mera här

Månadens fråga i september

Har du beställt skrivtolk via FPA:s nya nättjänst? (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat från månadens fråga i augusti

Är du på väg till Svenska hörselförbundets kongress i Tammerfors 16-17.11.2019 (endast ett svarsalternativ kan väljas)

Resultat:

ja,14 st. 100 %
nej, 0 st.,0 %
vet inte, 0 st. 0 %

Totalt: 14 röster

 

 

 

 

 

 
 

_____________________________________________

Välkommen till förbundskongressen 2019

Svenska hörselförbundet rf:s femte kongress arrangeras
16-17.11.2019 på Hotell Scandic Rosendahl i Tammerfors.

Program, läs här

Den av förbundet subventionerade deltagaravgift för hela kongressen med logi,två luncher,  buffémiddag och program är 150 euro för vuxna och 50 euro och för unga under 30 år.

Anmälningar:
Medlemmar anmäler sig till den egna föreningen. Övriga intresserade anmäler sig till förbundskansliet kansli@horsel.fi eller 09 663 392.

Din anmälan blir bindande 20.9.2019.
Anmälningsblankett, läs här 

________________________________________________________________________________

 

Projektet Mentorskap

Syftet med Mentorskapprojektet är att hjälpa elever som har en hörselnedsättning, att klara sig i studierna och vardagen och att ge information om hörselnedsättning i ett förebyggande syfte.

På hemsida horsel-mentorskap.fi kan elever och pedagoger få information om hur man kan vägleda elever och studerande med en hörselskada och tips för undervisningen.

www.horsel-mentorskap.fi
________________________________________________________________________________

 

Händelsekalender  2019

                   
                   
  20-22.9            Må bra kurs för dig och din vän, Tallink Silja;     
               Silja Symphony.    
                   
  21.9            Frivilligmässan kl. 12-16, Gamla Studenthuset,    
               Helsingfors.    
                   
  23.9            Välkommen att diskutera hörselrådgivarverk-    
               samheten i Österbotten, på Tesses café,    
               Karlebyvägen 2063, kl 18- ca 20    
               Anmälan till siw.ostman@horsel.fi, senast 16.9.2019    
                   
  2.10            Hörselseminarium på G18 kl. 16-18.30,    
               med temat språkinlärning.    
               Anmälan senast 24.9 till Svenska hörselförbundet    
               09 663 392 eller kansli@horsel.fi.    
                   
  22.10            'Arbetsglädje - scenen är din!'  i Vasa, Anmälningar    
               till: cecilia.soininen@horsel.fi, tfn. 050 341 2680     
               senast 17.10.    
                   
  24-27.10            Bokmässa i Helsingfors.    
                   
  8-10.11            Kurs, "Att leva med tinnitus", på Norrvalla i Vörå.    
                   
  16-17.11            Förbundskongress, Hotell Scandic Rosendahl    
               i Tammerfors.     
                   
  30.10            'Arbetsglädje - scenen är din!'  i Åbo.  Anmälningar    
               till: cecilia.soininen@horsel.fi,  tfn. 050 341 2680    
               senast 25.10.    
                   
                   
                   
                   
                   

 

 


Filmen är producerad med stöd av Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond

 

                                      

Textad scenkonst

Svenska
hörselförbundet rf

har utvecklat en symbol
för textad teater

Symbolen kan laddas ner här